Audios

«Ball de Saló» amb Madò Pereta

2007

 

Madò Pereta «Canta i Conta amb Cucorba»

Cançons i contes per a infants

2004

Madò Pereta «Històries i Xistes»

2002